اصول و مبانی مدیریت تبلیغات

اصول و مبانی مدیریت تبلیغات انجمن علمی دانشجویی مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

کارگاه  اصول و مبانی تبلیغات توسط انجمن علمی دانشجویی مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی در روز های ۲۵ بهمن و ۶ اسفند ماه در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار گردید.

مدرس کارگاه مهندس علیجاه شهربانویی بودند. ایشان از متخصصان حوزه تبلیغات و بازاریابی هستند. کارگاه در ۸ ساعت در دو هفته متوالی برگزار گردید. در این کارگاه اصول تبلیغات در پایه ۵M برای شرکت کنندگان تشریح گردید. در این کارگاه که توسط انجمن علمی دانشجویی مدیریت بازرگانی دانشگاه علام طباطبائی برگزار گردید ۵۰ نفر شرکت کرده بودند. در ادامه فایل صوتی کارگاه و فایل ارائه تقدیم دوستان می شود.

 سرفصل های کارگاه برگزار شده توسط انجمن علمی دانشجویی مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی :

تعیین اهداف تبلیغاتی

هدف گذاری مخاطبان

طراحی و تعریف پیام کمپین تبلیغاتی

انتخاب رسانه های تبلیغاتی

تعیین زمانبندی و تکرار در کمپین تبلیغاتی

طراحی برنامه اجرا کمپین تبلیغاتی (Action Plan)

سنجش اثر بخشی کمپین تبلیغاتی

بررسی موردی کمپین های تبلیغاتی موفق

تصاویر کارگاه اصول و مبانی مدیریت مدیریت تبلیغات که توسط انجمن علمی دانشجویی مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار گردیده است.

مشاور و استراتژیست دیجیتال مارکتینگ بنیانگذار مجله آنلاین مدیرمگ هم بنیانگذار آژانس دیجیتال مارکتینگ نادین ایده کارشناسی ارشد بازاریابی دانشگاه علامه طباطبائئ

اسلایدر سایدبار