گفتگوی چالشی با موضوع رفتارمصرف کننده حامد وثوقی و علیرضا رنجبر شورابی

در این ویدیو چالشی مساله تبدیل نه به بله و مکانیزم های آن بررسی شده است.

اسلایدر سایدبار

وبینار بازاریابی و فروش در دوران بحران و پساکرونا در سال ۹۹ اطلاعات بیشتر
+