سوشال مدیا

آماری که دیجیتال مارکترها باید درباره سوشال مدیا بدانند!!

  آماری که دیجیتال مارکترها باید درباره سوشال مدیا بدانند!!   از دیجیتال مارکترها پرسیده شده است که آنها چه سوال هایی دارند که به دنبال پاسخ آن ها هستند.

استراتژی شبکه های اجتماعی

استراتژی سوشال مدیا و ضروریات برنامه ریزی

استراتژی شبکه های اجتماعی بدین صورت تعریف می شود که چگونه سازمان شما از طریق سوشال مدیا ها (شبکه های اجتماعی) برای رسیدن به اهداف ارتباطات و رسیدن به هدف های دیگر که به صورت استراتژیک ( آرمانی ) در مقابل برنامه ی عملیاتی ( غیر آرمانی ) استفاده می کند.

اسلایدر سایدبار

سلام

سلام