بازاریابی چریکی چیست؟ | مراحل اجرای بازاریابی چریکی

فهرست مطالب

بازاریابی چریکی چیست؟
بازاریابی چریکی چیست؟

 

سرفصل های مقاله بازاریابی چریکی چیست؟

مفهوم بازاریابی چریکی چیست؟

تعریف بازاریابی چریکی چیست؟

فرآیند ارتباطات در بازاریابی

مبانی بازاریابی چریکی چیست؟

تفاوت های میان بازاریابی سنتی و بازاریابی چریکی چیست؟

ابزارهای بازاریابی چریکی چیست؟

مراحل اجرای بازاریابی چریکی چیست؟

روش های ارائه شده در مدل بازاریابی چریکی

نمونه استفاده از بازاریابی چریکی

بازاریابی چریکی چیست؟

مقدمه:

امروزه در بازارهای گوناگون کسب و کار، تمرکز زیادی بر بهبود کارایی و اثربخشی تلاش های بازاریابی وجود دارد. شرکت ها در جستجوی روشهایی نوین برای انجام بهینه این وظایف خطیر در راستای کاهش هزینه ها و افزودن ارزش به محصولات و خدمات خویش هستند. حتی در بازارهایی که با فشارها و مسائل درآمد و هزینه در مراحل گوناگون چرخه عمر محصول نهایی مواجه نیستند، تحولات سریع مسائل تکنولوژیک، مسائل و اقدامات تجاری شرایط اقتصادی، جستجوی روشهای جدیدی را برای بیان مشکالت قدیمی می طلبند.

ضمن آن که با توجه به تحوالت مذکور، امروزه دیگر رویکرد بازاریابی سنتی، پاسخگوی شرایط متغیر کنونی در حوزههای تجاری گوناگون نیست و شناسایی رویکردهای جدیدی برای مواجهه با این تحولات لازم و ضروری است. بسیاری از سازمان ها و شرکت ها با محدودیت های بودجه ای بسیاری در عرصه تجارت روبه رو هستند و باید قابلیت آن را بیابند تا با حداقل منابع و سرمایه گذاری، حداکثر سودلازم را جهت بقا و ثبات خویش در بلندمدت کسب کنند.

مقاله مرتبط  بازاریابی چیست ؟ تعریف بازاریابی و فرایند بازاریابی

رکود اقتصادی جهان در سال های اخیر، زمینه را برای فعالیت بنگاه ها در سرتاسر دنیا، سخت تر از قبل کرده است. عدم دسترسی به سرمایه ی کافی، توجه به بیشترین بازدهی با کمترین سرمایه، کوچک سازی بنگاه ها برای ایجاد انعطاف پذیری به موقع در مقابل بازار و تسریع در ارائه ی خدمات و مواردی از این دست، موجب شده است تا مدیران بنگاه ها و بازاریابان، به جای تکیه بر روش های سنتی، به دنبال روش های نوینی در حوزه های مختلف باشند. روشهایی که به دور از هر گونه پیچیدگی، دارای خلاقیت در اجرا بوده و هزینه های بنگاه را نیز کاهش دهد. بازاریابی چریکی نوع کم هزینه و خلاقانه ی بازاریابی می باشد که با آمیخته هدفمندی از نوآوری و تکنیک های موثر ارتباطات، انرژی و تصور مورد استقاده بنگاه ها را در رسیدن به این مهم یاری می کند.

با توجه به هزینه های بالای تبلیغات و مشکلات اقتصادی در ایران بر این شدیم که در نوشته ایی با عنوان  بازاریابی چریکی چیست؟ به بررسی این حوزه خلاقانه و کم هزینه بازاریابی بپردازیم.

بازاریابی چریکی

مفهوم بازاریابی چریکی چیست؟

 

به طور کلی، اصطلاح بازاریابی چریکی نمونه ای از انتقال واژگان فنی مربوط به ارتش و جنگ به حوزه بازاریابی نوین است. یک کتاب معروف که به وضوح این بسط دادن را پرورش می دهد و عبارت بازاریابی چریکی را معرفی می کند و به سوال  بازاریابی چریکی چیست؟ پاسخ می دهد، کتاب جنگ بازاریابی است که در آن کتاب، نویسندگان مورد نظر، این فعالیت بازاریابی را جنگی برای تصرف ذهن مشتری بیان می کنند.

بازاریابی به عنوان یک جنگ، با توصیف سناریو های جنگی گوناگون و نقل قول از استراتژیست نظامی مشهور، وون کلاوسیویت، مسلم می شود. در این سناریوی جنگی، عناصر کلیدی در بازاریابی از قیاس با یک محیط رویارویی نظامی درک می شوند. به خصوص هنگامی که جنگ برگر (مکدونالد در مقابل برگر کینگ) و جنگ کولا (کوکاکولا در مقابل پپسی) به عنوان نمونه هایی از جنگ با کلمه ها و تصویرهای استفاده از توپخانه مورد استفاده قرار گرفتند. استراتژی های بازاریابی چریکی، از فعالیت های بازاریابی سنتی پرهیز می کنند و در نتیجه هنگامی که رقابتی در سطح بالا برای توجه و جلب مشتری وجود دارد، بودجه های بازاریابی را به هدر نمی دهند.

در مقابل فعالیت های بازاریابی چریکی وقتی مورد استفاده قرار می گیرند، اغلب چشمگیر و حیرت آور هستند و در نتیجه از نقطه نظر جلب توجه مشتری بسیار کارآمد هستند. انتظار می رود که بازاریابی چریکی با فعالیت های غیرمتداول و جالب توجهی همراه بوده و بتواند در مقایسه با مبارزات متداول، کم هزینه تر باشد.

به عنوان نمونه می خواهیم ببینیم در ردبول استراتژی بازارایابی چریکی چیست؟ ، شرکت ردبول با استفاده از بازاریابی چریکی، برند خود را از طریق حمایت مالی وقایع ورزشی گوناگون معرفی و برقرار نمود. البته به عنوان یک راه اندازی کوچک، چرا که آنها نمی توانستند وقایع ورزشی بزرگ را حمایت نمایند. چون پوشش خبری رسانه ها از این وقایع اندک بود، شرکت ردبول شروع به تولید فیلم های خود و ارائه آنها به کانال های رسانه ها کرد. شبکه ها از کالاهای رایگان استقبال کردند و شرکت ردبول به چیزی دست یافت که در غیر این صورت هرگز قادر به کسب آنها نمی شد. حضور در رسانه ها در زمان مناسب و برنامه ریزان وقایع که از مزایای تبلیغاتی آگاه بودند، به شرکت ردبول اجازه دادند تا در قبال پول نسبتاً کمی، اسپانسر اصلی آنها باشد. این کار باعث شد تاشرکت ردبول حامی مالی تعداد فزایندهای از وقایع باشد. با نشان دادن این مثال، نمونه های دیگری را نیز می توان برای نمایش طبقه بندی هایی که بازاریابی چریکی در آنها حضور دارد ذکر نمود: صنعت خودرو، خدمات، وقایع فرهنگی، اُپراها، تئاترها

یکی از عناصر آمیختۀ بازاریابی، ترفیع مبتنی بر تفکر کارآفرینی و یا به عبارت دیگر ترفیع کارآفرینانه است، توضیح اینکه ترفیع کارآفرینانه، عبارتست از استفاده از رویکرد کارآفرینانه و نوآورانه در ترفیع محصولات. یکی از انواع ترفیع کارآفرینانه، بازاریابی چریکی می باشد. در واقع بازاریابی چریکی نوعی بازاریابی نامنظم جهت کسب حداکثر نتایج با به کارگیری حداقل منابع است و درگیر ابتکارات، نوآوری، شکستن قوانین و جستجوی راهکارهای بدیل برای روشهای مرسوم ترفیع بازاریابی است.

در مقابل فعالیتهای بازاریابی چریکی وقتی مورد استفاده قرار میگیرند، اغلب چشم گیر و حیرت آور هستند و در نتیجه از نقطه نظر جلب توجه مشتری بسیار کارآمد می باشند. انتظار می رود که بازاریابی چریکی با فعالیت های غیر متداول و جالب توجهی همراه بوده و بتواند در مقایسه با بازاریابی سنتی کم هزینه تر باشد. (۲۰۰۸,levinson). امیدوارم تا اینجا توانسته باشم پاسخ بازارایابی چریکی چیست؟ را تا حدی داده باشم. بریم ادامه داستان.

بازاریابی چریکی چیست؟
بازاریابی چریکی چیست؟

تعریف بازاریابی چریکی چیست؟

 

بازاریابی چریکی یا بازاریابی پارتیزانی، ترجمه عبارت Guerrilla Marketing است و اولین بار توسط جی کنراد لوینسون در کتابی تحت عنوان بازاریابی چریکی در سال ۱۸۹۲ میلادی تشریح شد؛ وی بازاریابی را از منظر چریکی، فرصتی می داند برای بازاریابان تا به مشتریان حال و آینده خویش کمک کنند تا در راه رسیدن به هدفشان موفق گردند

 

بازاریابی چریکی روشی غیر معمول برای اندازه گیری و پیش بینی رفتار، تحت تأثیر قرار دادن افراد، و آزمایش و تعیین کمیت و کیفیت تجارت بر مبنای یک بودجه کم در بنگاه است.

در واقع بازاریابی چریکی نوعی بازاریابی نامنظم جهت کسب حداکثر نتایج با به کارگیری حداقل منابع است و درگیر ابتکارات، نوآوری، شکستن قوانین و جستجوی راهکارهای بدیل برای روشهای بازاریابی سنتی است.

بازاریابی چریکی، توصیف کننده استراتژی ها و یا مبارزات بازاریابی غیر متداول و غیر قراردادی است که بایستی یک تأثیر پیشبردی قابل توجه در سازمانی که این استراتژی ها را بکار می گیرد، داشته باشند و این کار را با بخشی از بودجه ای که مبارزات بازاریابی سنتی برای همان هدف می پردازند، انجام دهند.

، بازاریابی چریکی نوعی از برنامه های بازاریابی است که در آن تلاش بر استفاده از روش هایی بر پایه خلاقیت و نوآوری و بر خلاف شرایط روتین انجام می شود که دارای حداکثر بازده ممکن است.

بازاریابی چریکی همانگونه که از نام آن پیداست، مانند چریکها است، افراد در جنگ های چریکی یا نامنظم، از حرکات غیر معمول و نامنظمی از قبیل کمین، حمله ها و حرکت های تعجب آور استفاده می کنند.

در بازاریابی چریکی نیز از برنامه های مشابه در علم بازاریابی استفاده می نمایند و با طرح ها و روش های خود، مخاطبان را متعجب و به خود جذب کرده، حداکثر توجه و احساسات مشتری را در مقایسه با بازاریابی سنتی در نظر می گیرد و نتیجه آن، ثبت شدن تبلیغ در حافظه مشتری است.

شایان ذکر است در حوزه ادبیات بازاریابی، از بازاریابی چریکی به عنوان بازاریابی بدون هزینه نیز نام برده شده است.

فرآیند ارتباطات در بازاریابی

 

امروزه، بازاریاب ها ارتباطات را “مدیریت فرآیند خرید مشتری در بلندمدت” می دانند و بر همین اساس به مرحله های پیش از خرید، زمان خرید، مصرف و پس از مصرف توجه می نمایند. از آنجائی که مشتریان متفاوتند، باید برنامه های ارتباطات به گونه ای تهیه شود که مناسب بخش های ویژه ی بازار، گروه های خاص یا حتی افراد گردد.

با توجه به فناوری های ارتباطات دوطرفه که رو به رشد است، شرکت ها نه تنها باید این پرسش را مطرح کنند که “ما چگونه می توانیم به مشتریان خود دست یابیم؟” بلکه همچنین باید به این پرسش نیز پاسخ دهند که: “ما چگونه می توانیم راه هایی را که مشتری بدان گونه به ما دسترسی پیدا می کند، بیابیم؟”

انواع ترفیع کارآفرانه از منظر بازاریابی کارآفرینانه باید رویکردی کارآفرینانه و نوآورانه به ترفیع محصولات داشت که آن را ترفیع کارآفرینانه می نامیم (۲۰۰۹, Krause et al)برطبق نظر موریس و دیگران انواع ترفیع کارآفرینانه را می توان در سه شکل دسته بندی نمود:

 

نوع ویژگی های اصلی
بازاریابی چریکی 

Guerrilla Marketing

کم هزینه؛ استفاده خالقانه از منابع
موجود و آمیخته بسیار هدفمندی از
نوآوری و تکنیک های مؤثر ارتباطات،
شبکه سازی، انرژی و تصور مورد
استفاده
بازاریابی کلامی

Buzz Marketing

انتشار اطالعات ایجاد شده از سوی
مشتری، به ویژه توصیه ها، بوسیله
کالم و از طریق شبکه های شخصی بوسیله
ایجاد هیجان، شیفتگی و اشتیاق مرتبط
با وقایع.
بازاریابی ویروسی

Viral Marketing

انتشار و تکثیر ترفیع خود همتاساز
در سرتاسر تارهای ارتباطی همانند
ویروس. مشابه بازاریابی
جی کنراد لوینسون
نویسنده
جِی کُنراد لِوینسون نویسنده آمریکایی در زمینه کسب و کار و مولف کتاب مشهور بازاریابی پارتیزانی بود. ویکی‌پدیا
تاریخ تولد: ۱۰ فوریهٔ ۱۹۳۳، دیترویت، میشیگان، آمریکا
تاریخ مرگ: ۱۰ اکتبر ۲۰۱۳
آموزش: دانشگاه کلرادو بولدر

مبانی بازاریابی چریکی

 

لوینسون اصولی را بعنوان مبانی بازاریابی چریکی معرفی کرد که عبارتند از:

اصل اول: به منظور دستیابی به برتری موقتی بر منابع )زمان، مکان گذاری و موضوع( تاکید کنید، سرمایه های اولیه در این نوع بازاریابی
به جای پول بایدزمان،انرژی وقوه تخیل یاتصویرسازی ذهنی باشد.
اصل دوم: به همراه محصول، ایدئولوژی خود را نیز به فروش رسانید.
اصل سوم: الگوهایموجود را شناسایی کرده وآنها را مورد بررسی قرار دهید.
اصل چهارم: همواره بدنبال سینرژی و همافزایی باشید؛ . بدین معنی که در این روش بازاریاب همواره بدنبال روشهای ترکیبی برای تبلیغ کردن است.
اصل پنجم: همواره نسبت به موانع احتمالی در جامعه هدف حساسیت نشان داده و در مقابل آنها پیشدستی کنید.
اصل ششم: همیشه از گزینههای جایگزین به منظور رسیدن به اهداف خود استفاده کنید و همواره یک راه را درپیش نگیرید.
اصل هفتم: همواره همچون چریک ها که در یک پناهگاه و سنگر حضور دائم ندارند جای ثابتی نباشید همه جا سرک بکشید. (۲۰۱۰, Margarita)

مقاله مرتبط  6 فیلمی که بازاریابان باید ببینند

تفاوت های میان بازاریابی سنتی و بازاریابی چریکی چیست؟

 

ردیف بازاریابی سنتی بازاریابی چریکی
۱ بازاریاب مجبور است که سرمایه ی مالی خود را در فرایند بازاریابی به جریان اندازد. سرمایه های اصلی، زمان، انرژی و قوهی تخیل می باشند.
۲ مستلزم فعالیت در کسب وکارهای بزرگ و همچنین صرف هزینه های کلان است. مستلزم فعالیت با کارآفرینانی است که قوه ی تخیل بالا اما سرمایه ی مالی اندکی دارند.
۳ مقیاس موفقیت، فروش است. مقیاس موفقیت سودآوری و داشتن سهم
بیشتری در ذهن مشتری، نسبت به رقبا
است.
۴ عملکرد برمبنای تجربه و قضاوت است. عملکرد برمبنای الگوهای رفتاری بشر
و روانشناسی است.
۵ توسعه و تنوع کسب وکار رضایت مشتریان بجای تنوع بخشی
۶ مبنای پیشرفت، افزایش تعداد
مشتریان
افزایش همه جانبه، ارتباطات و
گروههای اجتماعی
۷ در این تفکر رقیب همواره باید حذف
شود.
رقابت را برای مدتی فراموش کرده و از طریق همکاری با دیگر کسب و کارها (رقبا) در جستجوی فرصتهایی برای و حمایت یکدیگر باشید.
۸ در این جا تنها به یک روش بازاریابی تاکید می شود. بر ترکیبی از روشهای متنوع بازاریابی تاکید دارد.
۹ هر ماه میزان فروش خود را از طریق
دریافتی ها محاسبه کنید.
منفعتی که ناشی از برقراری ارتباطات
با دیگران بسیار بیشتر از سود مالی
است.
۱۰ علاقه ای به استفاده از فناوری
ندارد؛ زیرا که تکنولوژی دیروز
بسیار پیچیده، گران و بسیار محدود
بود.
وجود فناوری را غنیمت شمارید زیرا
که کاربری آسانی دارد و از همه
مهمتر این است که برای کارآفرینی که
مساله ی مالی مهمترین دغدغه ی وی
میباشد در دسترس و ارزان است .
۱۱ بر شناسایی و بکاربردن تاکتیکهایی
میپردازد که عموماً هزینه بر هستند.
بر شناسایی و بکاربردن تاکتیکهایی
که بکارگیری آنها رایگان است
می پردازد.
۱۲ از آنج اییکه مملو از پیچیدگی است
موجب ترس صاحبان کسبوکار میشود.
ابهت و عظمت آن را از میان می برد و
نشان میدهد که دقیقاً بازاریابی چیست
و چه عواملی کارآفرین را تحت کنترل
قرارمیدهند.

 

ابزارهای بازاریابی چریکی

 

خب تا اینجا قطعا پاسخ بازاریابی چریکی چیست؟ را پیدا کرده اید و با مفهوم آن آشنا شده اید و حال می خواهیم ببینیم ابزارهای  بازاریابی چریکی چیست؟ با پیشرفت فناوری در طول زمان ابزارهای بازاریابی چریکی نیز تغییر کرده اند. همانطور که اشاره شد، بازاریابی چریکی روشی پویا در آگاهی از برند می باشد. در یک تحقیق، به منظور پیدا کردن نگرشی جامع نسبت به ابزارهای بازاریابی چریکی، آنها را به دسته هایی  طبقه بندی کرده اند که عبارتنداز: بیرون از منزل، رسانه های نوین، ابزارهای کم هزینه که البته منبعی رسمی مورد استناد آن پژوهش ه به توضیح منطقی این ابزارها پرداخته باشد، پورتال بازاریابی چریکی می باشد.

بازاریابی چریکی

مقاله مرتبط  مهندسی بازاریابی چیست؟

مراحل اجرای بازاریابی چریکی

 

سازمانی که پیگیری استراتژی بازاریابی چریکی را انتخاب می کند، به این مسأله آگاه است که بازاریابی یک فرآیند و نه یک رویداد است.

لوینسون، یک حمله بازاریابی گام به گام را مطرح می سازد که به چریک (پارتیزان) کمک می کند تا در جنگ های واقعی، برای تولید سود برنده شود.
گام ۱: در جستجوی بازار باشید. این امر در گرو جستجوی بازار، محصول، خدمت، گزینههای رسانهای، رقابت، مشتریان، تکنولوژی، مزیتهایی که می تواند حاصل سازد و ترکیب شدن با شرکای بالقوه بازاریابی است.

گام ۲: فهرستی از سودها و مزیت ها را بنویسید. فهرستی از مزیت هایی را که شرکت ارائه می کند، ایجاد کنید. این کار شامل دعوت کردن مشتریان به بحث و مشارکت در تکمیل فهرست با ذکر مزیت هایی است که شرکت قبال آن ها را مزیت تلقی نکرده بود. با این فهرست، شرکت مزیت رقابتی خود را تعریف میکند. این ویژگی منجر به اتخاذ تصمیمات در مورد سیاست اصلی برنامه بازاریابی
می شود.

گام ۳: حربه های بازاریابی را که شرکت در حملات خود به کار خواهد گرفت، انتخاب کنید. در مورد ترتیب و اولویت بکارگیری و اجرای این حربه ها تصمیم گیری کنید. چه کسی مجری خواهد بود و حربه ها را پیگیری خواهد کرد و تاریخ دقیق اجرای هر حربه چه
زمانی خواهد بود.

گام ۴: برنامه های بازاریابی طراحی کنید. بر اهداف خاص بازاریابی شرکت جهت دستیابی تمرکز کنید. مشتمل بر استراتژی های خالقی که به طور اجمالی برای ارسال پیام به بازارهای هدف به کار گرفته می شوند.

گام ۵: یک تقویم بازاریابی چریکی ایجاد کنید. تصمیم گیری و اجتناب از حوادث از این طریق آسان تر خواهد شد.

گام ۶: اصلاحات و تنظیماتی را با شرکای بازاریابی به شکل ترکیبی اعمال کنید. این کسب و کارها یا شرکا میتوانند به تجارت از طریق افزایش عرضه بازار، ضمن به اشتراک گذاشتن هزینههای بازاریابی کمک کنند.

گام ۷: حمله بازاریابی چریکی را با اجرای حربه ها آغاز کنید. هیچ دلیلی برای اجرای یکباره همه حربه ها وجود ندارد. حمله را با سرعتی مناسب، هم از لحاظ هیجانی و هم از لحاظ مالی اجرا کنید.

گام ۸: حمله را حفظ و پشتیبانی کنید. حمله یا عمل آنی و کوتاه، نتایج آنی ارائه میدهد. شرکتی ممکن است برنامه بازاریابی را با رویکردی بلندمدت مورد سوال قرار دهد؛ دیگری ممکن است که آن را رها نکند؛ شرکتی ممکن است به حفظ و پشتیبانی از موقعیت حمله بچسبد، تا آنجا که با کسب اطمینان کاملی که مورد نیاز چریک ها جهت پیروزی است، به نتیجه برسد.

گام ۹: حمله را ارزیابی و سنجش کنید. سنجش اثربخشی بازاریابی، امری حیاتی است و اگر سازمان آمار و ارقام را به اطلاعات بدل کند، میتواند اثربخشی بودجه بازاریابی را چندبرابر کند. تنها با دریافتن نوع حربه های کاربردی این و اینکه کدامیک نمی توانند ویژگی های مطلوب را حداکثر و ویژگیهای نامطلوب را حداقل سازند، میتوان سنجشی مناسب را انجام داد. ایده مناسب در این زمینه، آگاهی داشتن از کلیه حربهها و بکارگیری آنهایی است که متناسب با کسب و کار هستند و سپس بکارگیری صرفاً حربه هایی است که خود را در عمل به اثبات رسانده اند.

گام ۱۰: حمله را در کلیه ها حوزه ها و زمینه ها بهبود ببخشید. پیام، انتخاب رسانه، حربهها و بودجه را بهبود بخشید. هرگز تغییر و تحول ایجاد نکنید، در عوض، بهبودهایی را صورت دهید.

با وجود ریشه دار بودن سیاست بازاریابی سنتی، مراحل یا گام های بازاریابی چریکی، دستورالعمل ها و راهنمایی هایی ارائه می کنند که می توانند معمای بازاریابی و ابهامات بازاریابی را برای کارآفرین حذف کنند.

بازاریاب چریکی میتواند به آسانی این مراحل را شخصاً مدیریت و اداره کند. اصولی از بازاریابی چریکی وجود دارند که سبک یک برنامه بازاریابی موفق را تعیین می کنند. آنها شرکت را متمرکز بر وظیفه نگاه می دارند. شرکت باید پیرامون یک ایده محوری حرکت کند، چرا که بازاریاب ممکن است از نردبانی غلط برای دستیابی به موفقیت بالا رود.

سرمایه گذاری های خالق به هنگام تمرکز بر ایده ای محوری که توسط کل سازمان مربوطه مورد توافق قرارمی گیرند، به خوبی عمل خواهند کرد. این ایده محوری بازاریاب چریکی را از طریق ساده سازی پیچیدگی ها، حذف ابهت و بزرگی و آسایش دادن گروهی از حربه های بازاریابی که یک شرکت باید آنها را به منظور دستیابی به حداکثر سود با استفاده از حداقل سرمایه گذاری به کار گیرد، هدایت میکند.

آیا این امر متفاوت از بازاریابی سنتی است؟ بله، در آن دسته شرکت هایی که بیشتر دارای کسب و کار سنتی هستند، واحدها و مشاورهای مختلفی برای وظایف گوناگون آنها وجود دارد. روابط عمومی، پست مستقیم و سایر عناصر بازاریابی به اعضای مختلف ستادهایی نامربوط محول می شوند. در بسیاری از موارد، پیامهای مختلفی منتشر می شوند که هویت شرکت را به جهات مختلفی می کشانند.

خوشبختانه، چریک این ویژگی افراطی را ندارد. ایده محوری، گامی را برای برنامه ای جامع تعیین می کند. با مجهز بودن به حربه های بازاریابی، چریک حمالتی مستقیم را در راستای کسب سود طراحی می کند.

تفاوت دیگر میان بازاریابی سنتی و چریکی، در تفاوت میان تصویر ذهنی و هویت نهفته است. تصویر ذهنی، بر چیزهایی ساختگی یا مصنوعی و نه واقعی اشاره دارد. هویت، تعریف می کند که اساس فلسفه وجودی شرکت چیست. اگر مالک یک کسب و کار تصویری ذهنی را توسعه دهد، که در آن مشتریان دریابند که کسب و کار شرکت، چیزی کاملا آنگونه آنها انتظار دارند، نیست، پس مشتری نسبت به شرکت احساس بدبینی می کند. این امر یکی از مسائلی است که اغلب در شرکتهای بزرگ رخ میدهد و پیامهای بازاریابی به منظور دستیابی به موقعیت قویتر بازار، درون بازارهای هدف مختلف تغییر می کنند.
زمانی که مالک یک کسب و کار هویت شرکت را شناسایی میکند، او باید آن را برمبنای حقیقت مطرح سازد. زمانی که بازاریابی خالق این هویت را منعکس می سازد، در حقیقت هدیه ای کارا و قدرتمند به مشتریان داده می شود. کسب و کار، انتظارات خود را هماهنگ می سازد و مشتریان در ارتباطات خود با شرکت، احساس آرامش و اعتماد می کنند.
کسب و کار کوچکی که مجهز به ایدهای محوری است، با منحصربه فرد بودن خود، هویت درست و صادقانه، تضمین و ایمن شده و از طریق انسجامی پیشرفته برمبنای قابلیتهای فرد به فرد و به واسطه تمرکز بر جزییات هدایت میشود. کسب و کار کوچک میتواند با مشتریان خود ارتباط شخصی داشته باشد. هیچ قوانین ثابتی برای پیگیری، کمیته ای برای پاسخگویی و نوعی ساختار برای دنبال کردن وجود ندارد.

شما یک چریک هستید؛ شما پاسخگوی خود هستید؛ شما قوانین را ایجاد می کنید، ایجاد کرده و یا می شکنید. این نگرش توانمندساز، بازاریاب را تحت کنترل قرار می دهد و به تعاملات با عموم مردم خوش آمد می گوید.

برنامه بازاریابی، بازار را شناسایی می کند، رسانه مورد استفاده را مشخص می سازد و هزینه های اجرای برنامه را بیان می کند. این برنامه مشخص می کند که کسب و کار شرکت چیست و به کجا می رود و تعریف میکند که کسب و کار چگونه به مقصد می رسد.

 

بازاریابی چریکی

مقاله مرتبط  بازاریابی در دوران رکود اقتصادی

روش های ارائه شده در مدل بازاریابی چریکی:

 

ال لانتس لیگراد- لوینسون (۲۰۰۵) .بررسی افکار ذهنی خود
۲ .روشن کردن اهداف بازرایابی
۳ .تجزیه و تحلیل بازار و رقبا
۴ .تعیین بازار هدف
۵ .موقعیتیابی یا موضع یابی خود،
محصوالت و خدمت
۹ .استراتژی و طرح بازاریابی
۷ .لیست فوایدو مزایای رقابتی
۱ .هویت سازی و مارک گذاری
۹ .برنامهریزی خالق و ارتباطات
بازاریابی
۱۰ .انتخاب تاکتیک های موثر
۱۱ .ایجاد تقویم بازاریابی
دیوید ال هنکاک- لوینسون (۲۰۰۷) ۱ -تحقیق و جستجو
۲-نوشتن لیست مزایا
۳-انتخاب تاکتیکهای مورد استفاده
۴-خلق استراتژی بازاریابی چریکی
۵-ساخت تقویم بازاریابی
۹ -ائتالف با یک شریک بازاریابی
۷ -شروع یک حمله ی چریکی
۱ -نگهداری و پشتیبانی از حمله
۹ -پیگیری و ردیابی
۱۰-بهبود و اصالح همه زمینهها
جی کنراد لوینسون (۲۰۰۷) ۱)طرح ریزی برنامه بازاریابی شامل:
تحقیق و جستجو
تعیین داستان محوری
تعیین موضع بازار
۲ )خلق استراتژی بازاریابی شامل:
هدف بازاریابی
چگونگی رسیدن به هدف
بازار یا بازارهای هدف
ابزارهای بازاریابی مورد هدف
موضع و تمرکز شما
هویت کاری
بودجه بندی
۳)ایجاد بازاریابی خالق شامل:
خالقیت در بازارایابی
خالقیت در انتخاب رسانه
خالقیت در برنامهریزی بازاریابی
۴)ایجاد تقویم بازاریابی
۵)انتخاب تاکتیکهای موثر و اجرا
 بیل گالاگر(۱۹۹۶) ۱)نوشتن برنامه بازاریابی شامل:
تعیین هدف
لیست مزایا
تعیین مخاطبان هدف
تکنیک های مورد استفاده
تعریف جایگاه
بیان هویت
بودجه
۲)ایجاد تقویم بازاریابی
۳)شروع حمله
۴)نگهداری حمله و پیگیری موثر
۵)بهبود و اصالح
طرح بازاریابی شرکتاکستریم
Xterem Club Promo
۱)هدف شما
۲)مزایای شما
۳)مشتریان هدف
۴)جایگاه شما
۵)تکنیکهای بازاریابی شما
۹)هویت شما
۷)بودجه شما
۱)تقویم بازاریابی
۹)اجرا
 دبوراه . ای. بیفالکو (۲۰۰۹) ۱ -تعیین هدف
۲ -تعیین مخاطبان هدف
۳-تعریف چشم انداز و مزایای آن
۴-روشن کردن هویت
۵-انتخاب تکنیک مورد نظر
۹-برنامه ریزی برای حمله که خود
شامل:تقویم بازاریابی و بودجه است.

 

نمونه استفاده از بازاریابی چریکی:

 

منابع:

مهدی آیتی بازاریابی پارتیزانی، روشی نوین در بازاریابی صنعتی” مجله فنی مهندسی ساخت و تولید، شماره ۴۴

جی کنراد لوینسون ” بازاریابی چریکی ” ، همایون رکنی قاجار، نشر سیته، تهران، ۱۳۹۹٫

Levinson, Jay Conrad. (2008), Guerilla marketing. Easy and inexpensive Strategies for Marketing, Big
Profits from your Small Business, Honghton Mifflin Co, 4th edition.
Wasserman, Todd. (2010), Guerilla marketing the technology revolution, Brand week, 51(2), 1-8.
Margarita I. (2010), Guerrilla Marketing Strategy Realization Assumption, Business And Management2010 Selected papers. Vilnius

مقاله مرتبط  طراحی استراتژی بازاریابی استارتاپ ها
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

دیدگاهی بنویسید:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.