مهندسی بازاریابی چیست؟

مهندسی بازاریابی
مهندسی بازاریابی

مهندسی بازاریابی

هر نسل از بازاریابان با فرصت‌ها و چالش‌های جدید و نیز مفاهیم و ابزارهای برای دسته بندی آنها روبه‌رو می‌شوند. اگر حدود یک دهه به عقب برگردیم تعداد کمی از بازاریابان بودند که تصور می‌کردند آگهی تبلیغات تجاری اینترنتی تهدیدی جدی برای تبلیغات تجاری قراردادی محسوب شود.

برخی هم هنوز انتظار دارند سرمایه گذاری روی بازاریابی همان استانداردهای باشد که سرمایه گذاری روی جنبه‌های محسوس‌تر شرکت دارد مانند عملیات.

ما می‌توانیم بگوییم که شرط می بندی تعداد بسیار اندکی از شرکت‌ها خود را برای بهره‌برداری از سیل اطلاعات و داده هایی که امروزه فضای تصمیم گیری بازاریابی را تحت تاثیر قرار می‌دهند آماده می‌کنند.

بازاریابی به عنوان یک حرفه باید فراتر از تکیه بر مفهوم تصمیم‌گیری و عمل تکامل باشد. مفاهیمی که از طریق تجربه تقویت می‌شوند همیشه نقش مهمی در بازاریابی بازی می‌کنند اما بازاریابی امروزه پردازش و تجزیه و تحلیل سیستماتیک تری را می‌طلبد. عوامل موثر در تصمیم گیری های حوزه بازاریابی با طراحی مهندسی شباهت دارند. مفاهیم، اطلاعات، تحلیل ها، شبیه سازی مکان بازار و طراحی طرح‌های بازاریابی موثر همه در کنار هم قرار می گیرد.

هر چند بسیاری از مردم بازاریابی سنتی را مثل هنر می‌بینند و خیلی‌های دیگر به او مثل علم می نگرند اما بازاریابی مدرن مانند مهندسی است ترکیبی از هنر و علم.

امروزه بازاریابان به طور دائم به حجم وسیع داده ها در زمان واقعی گزارش ها و نظرات کارشناسان دسترسی دارند و می‌توانند فرایند را ترکیب و اطلاعات را به شیوه های جدید پردازش کنند تا تصمیم گیری را ارتقا ببخشند.

انفجار داده ها که با رشد تجارت الکترونیک، بازاریابی پایگاه داده ها و بازاریابی مستقیم همراه است. پردازش داده ها بسیار محدود، قابلیت های مغز انسان را به چالش می‌کشد.

الزام داشتن اطلاعات بیشتر به معنای تصمیم‌گیری بهتر نیست، مگر اینکه مدیران یاد بگیرند بینش‌های عمل پذیر از آنها به دست آورند.

فعالیت‌های بازاریابی مهندسی مجدد

در سراسر دنیا سازمان ها با مشتریان آگاه ای روبرو هستند که به دنبال ارزش‌های بهتر و بهتر هستند. در نتیجه باید با دقت تمام فرایندهای مدیریت ایشان را بررسی کنند برای کاهش قیمت‌ها و بهبود تولید آنها بسیاری از کاربردهای بازاریابی فرآیندها و فعالیت های عصر اطلاعات را دوباره مهندسی می‌کند.

مقاله مرتبط  بازاریابی اینستاگرام و بخش بندی واكنش مشتریان به بازاريابي اينستاگرام

مهندسی بازاریابی

در همان زمان، بازاریابی انبوه راهی به سوی بازاریابی خرد (MicroMarketing) می گشاید، با مشتریان انفرادی و بخش‌های مشتری به خوبی تعریف شده هماهنگ می‌شوند.Micromarketing استراتژی بازاریابی است که در آن بازاریابی و / یا تبلیغات بر روی یک گروه کوچک از مصرف کنندگان محتاطانه هدف قرار می گیرند. به عنوان مثال، بازارها را می توان به گروه بندی های باریک بر اساس تعهد به یک کلاس محصول یا آمادگی برای خرید یک نام تجاری خاص طبقه بندی کرد.

رقابت جهانی، سازمان ها را بر آن می‌دارد که با تعداد کمتری خدمه کارهای بیشتری انجام دهند مدیران بازاریابی خود را قدرتمند می بینند به این معنا که خدمه کمی دارد در نتیجه بازاریاب ها به چیزی بیشتر از درک برای استفاده بیشتر از منابع موجود نیاز دارد آنها باید از بازاریابی ادراکی مهندسی بازاریابی حرکت کنند.

اما موضوع مهندسی بازاریابی فراتر از جامعه دانشجویان و تحصیل کردگان گسترش می یابد. پیتر دراکر اشاره می کند که بازاریابی بسیار مهمتر از آن است که فقط به بازاریابان سپرده شود. مهندسی بازاریابی بسیار مهم تر از آن است که تنها افرادی با مهارت های فنی و تحلیلی سپرده شود.

یک تصمیم خوب به انتخاب مستقل از بین گزینه‌های رقیب نیاز دارد تصمیم گیری خوب در کسب و کار ضروری است و به طور تصادفی اتفاق نمی افتد رهبران تجاری در محیط های تصمیم گیری غیر قابل پیش بینی اما غنی از داده های امروز که خواستار گسترش مهارت های موثر تصمیم گیری هستند باید علم و هنر تصمیم‌گیری را فرا بگیرد و سپس این آموزه‌ها را در عمل پیاده کند تصمیم های بازاریابی مانند اکثر تصمیم‌ها یک فرآیند گیری شهودی را دنبال می‌کنند که عمدتاً از تماس‌های مربوط به قضاوت مبتنی بر مدل‌های ذهنی مدیران جهان که از طریق تجارب آنان گسترش یافته اند تشکیل شده است

مهندسی بازاریابی یک رویکرد نظام مند در تحت کنترل درآوردن داده ها و اطلاعات و دانش برای اتخاذ تصمیم های اثربخش بازاریابی و پیاده سازی مدل برای اما این فرآیند تصمیم گیری با استفاده از فناوری.

تبدیل سیستماتیک داده ها و دانش از جمله قضاوت به ابزارهای مورد استفاده برای حمایت تصمیم‌گیری چیزی است که ما آن را مهندسی بازاریابی (Marketing Engineering) می نامیم. در مقابل زمانی که تصمیم گیرنده بدون استفاده از هیچ سیستم حمایتی صرفاً از مدل‌های ذهنی خود استفاده کند به عنوان بازاریابی ادراکی(Conceptual Marketing) از آن یاد می‌شود. خودکار کردن فرایند تصمیم گیری با استفاده از یک سیستم اطلاعاتی معقول از یک رویکرد رایج آن را بازاریابی خودکار می گوید.

اغلب ترکیبی از ابزارهای حمایتی تصمیمی و قضاوت تصمیم‌گیرنده بهترین نتایج را به بار می‌آورد یعنی رویکردی که به طور سیستماتیک به ترکیب قضاوت مدیریت با مدل های رسمی تصمیم می پردازد مهندسی بازاریابی نامیده می شود.

مقاله مرتبط  دیجیتال مارکتینگ چیست ؟

هدف مهندسی بازاریابی

هدف مهندسی بازاریابی در تسهیل بافت تصمیم‌گیری و خلق بنای تصمیمی برای کمک به مدیران در تمرکز مسائل کلیدی است بدون این تصویر هیاهو و نه آگاهی محرک تصمیمات مردم خواهد بود. از یک مدل خوب تصمیم‌گیری توجه و منابع محدود را معطوف تصمیم موجود می کند بعلاوه مهندسی بازاریابی می‌کنند با فراهم آوردن زمینه برای پرسیدن اگر چطور بتوانند به ارزیابی هزینه های مربوط به تصمیم پردازنده و ارزش های احتمالی گزینه های را که رد می کنند تعیین کند.

با وجودی که از دهه ۱۹۵۰ تلاش‌هایی برای به کارگیری جنبه های مهندسی بازاریابی در سازمان ها صورت گرفته اما این امر در دهه‌های گذشته سرعت گرفته آن هم عمدتا به دلیل طیف فناوری هایی که رویکرد را در بازارهای رقابتی الزامی می‌کند تلاش های گذشته برای مهندسی بازاریابی تا حد زیادی به موفقیت های گذرا منجر شده اند.

نه به دلیل مدل های ضعیف بلکه به دلیل عدم وجود فناوری برای تعبیه آن موفقیت در تار و پود سازمان در طول دهه گذشته فناوری به مرحله رسیده است که تصمیم‌های مدل محور می‌تواند بخش های اساسی مخزن مهارت‌های مدیریت بازاریابی باشد.

رویکرد مهندسی بازاریابی در تصمیم گیری کمک می‌کند داده های علمی و فردی مربوط به محیط بازاریابی را به تصمیم ها و به کارگیری آنها تبدیل کنند.

مقاله مرتبط  بازاریابی چیست ؟ تعریف بازاریابی و فرایند بازاریابی

مدل پاسخگویی بازار

این مدل ها ابزارهای اساسی مهندسی بازاریابی هستند و به عنوان عناصر شناخته می شوند که می توانند یک مدل صفحه گسترده دامب را به یک مدل هوشمند تبدیل کنند.

مدلهای پاسخ از اهمیتی حیاتی برای بررسی نظام مند مسایل تصمیم گیری راهبردی و تاکتیکی در بازاریابی مانند بودجه بندی بازار، هدف مندی مشتری و تعیین موقعیت محصول برخوردارند. بدون وجود مدل‌هایی که نحوه پاسخ مشتریان و بازار ها به فعالیت های بازار را شرح می‌دهند.

ارزیابی هزینه های فرصتِ تصمیم، کاری بسیار دشوار است و ارائه مدلهای پاسخ ضعیف که فرایند تصمیم گیری را به قهقرا می‌برد درست مانند گل بازی که توپ گلف را به خوبی با تو تنظیم نمی‌کند از هدف اصلی دو را دورتر میشود.

مهندسی بازاریابی

رویکرد مهندسی بازاریابی مدیران را قادر می سازد که نسبت به نحوه تصمیم گیری در شرایط تصمیم نسبتا ساختار یافته نظام مند عمل کند.

مهندسی بازاریابی به دلیل وجود مدیران پیشرفته به موفقیت دست یافته است نه به واسطه وجود مدل های پیشرفته.

این مدیران می‌دانند که تصمیم بر بسیاری از سهامداران اثر می‌گذارد و اکثر مردم نیز در مقابل تغییر مقاومت می کنند و با فرایندهای تصمیم‌گیری که درک نمی کنند با تصمیمات خلاف منافع خود مخالفت می نماید. بنابراین توسعه تصمیمات مطلوب تنها ۵۰ درصد قضیه است، مسئله مهمتر راضی کردن سهام‌داران شرکت نسبت به آن تصمیم هاست. یک فرهنگ سازمانی عامل تعیین کننده در بهره گیری کارآمد از مهندسی بازاریابی است.

مقاله مرتبط   دلایل ناکارآمدی امروزی تبلیغات

منبع: کتاب اصول مهندسی بازاریابی نوشته پرفسور گری ال لیلین

مشاور و استراتژیست دیجیتال مارکتینگ بنیانگذار مجله آنلاین مدیرمگ هم بنیانگذار آژانس دیجیتال مارکتینگ نادین ایده کارشناسی ارشد بازاریابی دانشگاه علامه طباطبائئ

دیدگاهی بنویسید:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

اسلایدر سایدبار