حامد وثوقی کیست؟

حامد وثوقی
  • نام: حامد وثوقی
  • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
  • هم بنیانگذار و رییس هیت مدیره آژانس دیجیتال مارکتینگ نادین ایده

مقالات

بازاریابی دیجیتال
حامد وثوقی

ارتباطات دهان به دهان در شبکه های اجتماعی

مردم امروزه به تبلیغات تجاری کمتر اعتنا می کنند و بیشتر به دنبال نظر دیگران درباره محصولات و خدماتی که ما به آنها عرضه می کنیم، هستند. ارتباطات غیررسمی مرتبط با محصولات و خدمات، بر رفتار مصرف کنندگان تأثیری قوی دارد که این تأثیر اغلب بیشتر از پیام های دریافت شده از طریق تبلیغات است.

ادامه مطلب »
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮﻳﻦ
بازاریابی
حامد وثوقی

ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮﻳﻦ در بهبود ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر‬

‫ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﻛﺎرﺑﺮدی در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ نوین ﻫﻤﻮاره در ﺟﺴﺖ و‬ ‫ﺟﻮی راهﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف‪ ،‬ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی دﻗﻴﻖ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺳﺖ‪ .‬

ادامه مطلب »
سوشال مدیا
سوشال مدیا
حامد وثوقی

آماری که دیجیتال مارکترها باید درباره سوشال مدیا بدانند!!

از دیجیتال مارکترها پرسیده شده است که آنها چه سوال هایی دارند که به دنبال پاسخ آن ها هستند. “موثرترین تاکتیک های سوشال مدیاچیست؟” غالب ترین سوالی است که که دیجیتال ماکتر ها به دنبال پاسخ آن هستند. سوال بعدی که برایشان مهم است، به دنبال بهترین راه برای افزایش تعامل مخاطبان با سوشال مدیا هستند.

ادامه مطلب »
بازاریابی
حامد وثوقی

۸ آمار از بازاریابی، وب دیزاین و برندینگ برای کمک به اولویت بندی استراتژی رشد کسب و کار

در عصر دیحیتال، تاکتیک ها و استراتژی های رشد کسب و کار مداوم در حال تکامل است. الگوریتم ها، پلتفرم ها و تاکتیک و استراتژی ها مدام در حال تغییر هستند و تدوین استراتژی دیجیتال مارکتینگ و فوکوس بر روی استراتژی خاصی دشوار شده است. ولی عدد برای بستن استراتژی موثر در این شرایط ناپایدار میتونه کارساز باشه.

ادامه مطلب »
سئو
حامد وثوقی

تکنیک سئو خاکستری

اولین تکنیک سئو خاکستری که خیلی قدرتمند است اما باید درست انجام شود خرید دامین های منقضی شده است. معمولا، هنگام خرید دامنه منقضی شده گزینه های متعددی وجود دارد که می توانید آن ها را اعمال کنید.

ادامه مطلب »

چه خدماتی ارائه می دهم ؟

طراحی و بهینه سازی سایت

مدیریت شبکه های اجتماعی

چه خدماتی ارائه می دهم ؟

مشاوره و آموزش دیجیتال مارکتینگ

تولید و بازاریابی محتوایی

تدوین استراتژی و برنامه ریزی