دلایل ناکارآمدی امروزی تبلیغات

 دلایل ناکارآمدی امروزی تبلیغات

دلایل ناکارآمدی امروزی تبلیغات را از سه دیدگاه مخاطب، بازاریابی و تبلیغات بررسی می کنیم. ۱- مخاطب یکی از مباحث پر مناقشه دربین تبلیغاتچی ها دلایل ناکارآمدی امروزی تبلیغات است.

دیوید اگیلوی:جالب ترین تبلیغاتچی دنیای تبلیغات

  سال تولد:June 23, 1911 محل تولد:West Horsley, United Kingdom فوت: July 21, 1999 محل فوت : Château de Touffou, Bonnes, Vienne, France دیوید اگیلوی در سال ۱۹۴۸ هنگامی که ۳۹ سال

اسلایدر سایدبار