دلایل ناکارآمدی امروزی تبلیغات

 دلایل ناکارآمدی امروزی تبلیغات

دلایل ناکارآمدی امروزی تبلیغات را از سه دیدگاه مخاطب، بازاریابی و تبلیغات بررسی می کنیم. ۱- مخاطب یکی از مباحث پر مناقشه دربین تبلیغاتچی ها دلایل ناکارآمدی امروزی تبلیغات است.

اسلایدر سایدبار

سلام

سلام

ثبت نام وبینار "اصول و مبانی مدیریت بازاریابی"ثبت نام می کنم
+